Vi stärker kulturen för barn på landsbygd

Vi genomförde under 2022-2023 en förstudie för att stärka kulturen i skolan för barn i Uppsala kommuns landsbygd

Vad säger barnkonventionen?

Barns lika rätt till kultur

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i den nationella kulturpolitiken och återfinns i barnkonventionslagen och läroplanen för förskolan och den obligatoriska skolan

Det innebär bland annat

att alla barn har rätt att få ta del av kultur i form av till exempel konst, musik, teater, dans, film och litteratur. Barn har rätt att ta del av det kulturutbud som finns för vuxna i den mån det är lämpligt, men de har också rätt till ett kulturellt utbud skapat speciellt för barn.

Vidare...

Enligt artikel 2 i barnkonventionen, får barn inte diskrimineras på grundval av var de bor.

Hur ser det ut i Uppsala kommuns landsbygd?

Nulägesanalys, Turnéläggning, Politiker ger svar.

I denna förstudie vill vi bl a presentera en analys av nuläget samt skapa en vision om framtiden. Läs mer nedan om de olika insatser vi arbetar med i projektet för att stärka kulturen i skolan, skapa hållbara samarbeten mellan skola, lokalhållande föreningar och kulturarrangörer

Vad vi gör

SWOT-analys

Förstudien mynnade ut i en Swot-analys av förutsättningar för barnkultur i Uppsala kommuns landsbygdsskolor.

Intervjuer

Vi genomförde samtal med rektorer och eventuellt förekommande kulturombud på grundskolor runt om i kommunens landsbygd.Klicka för projektredovisning i pdf.

Hållbar utveckling

Vi arbetar för att informera och förankra arbetet i projektet hos kommunala beslutsfattare och se till att förbättra tillgängligheten till kultur för landsbygdens allra yngsta. Klicka för projektredovisning i pdf.

Samarbeten 

Vi arbetar för att främja samarbeten mellan skolor och närliggande lokalhållande föreningar

Landsbygdsturné    

Vi lade en turné för åk 1-6 i kommunens landsbygd och utvärderade resultatet tillsammans med skolor och lokalhållare.

5 frågor till våra politiker

Vi har ställt några frågor till Uppsala kommuns politiker gällande barns rätt till kultur.

Turné i Uppsala kommuns landsbygd

Vi turnélade Arnell Scenkonst med bl a Manne af Klintberg på scen under fyra dagar på olika håll i kommunens landsbygd. Se spelschema och samarbetspartners nedan. Föreställningarna besöktes av närliggande skolor. Totalt kom c:a 640 elever från åk 1-3 att ta del av evenemanget.

Mer information om föreställningen här

Spelschema
Lille Store Chagall


med Arnell Scenkonst/ Ellung Teater
13 mars 2023 kl 11.15 och 13.15
Tuna Bygdegård
14 mars 2023 kl 10.00 och 12.00
Järlåsa Bygdegård
15 mars 2023 kl 10.00 och 12.00
Skuttunge Bygdegård
16 mars 2023 kl 10.00 och 12.30
IOGT-NTO Gården Vattholma
Image

Projektet stöds av

Våra anslagsgivare för 2022/23 var Statens Kulturråd, Uppsala kommuns kulturnämnd och Musik i Uppland

Image
Image
Image

Våra medarrangörer

Mötesplats i Alunda

En bygdegård och samlingsplats av det större slaget i Uppsala kommun...

Besök deras hemsida

En samlingsplats för alla i Skuttungebygden

Skuttunge bygdegård ligger vackert belägen med närhet till idrottsplats, förskola, skola och kyrka...

Besök deras hemsida

En stor och aktiv föreningslokal

Järlåsa bygdegårdsföreningen arrangerar egna aktiviteter som Trädgårdsdax, filmvisningar för barn och vuxna, musikcafé med mera...

Besök deras hemsida

En stor vacker lokal inom organisationen Våra Gårdar

Lokalen som ligger på en höjd vid Änglavallen...

Besök deras hemsida